Iskolai könyvtár fejlesztése


Pályázati azonosító szám:TIOP 1.2.3-11/1-2012-0035

Az iskolánk pályázott a Könyvtári szolgáltatások összehangolt Infrastruktúra- fejlesztése program kertében a TIOP 1.2.3 -11/1-2012-0035 kódszámú „Tudásdepó- Expressz” című pályázati projekthez. A projekt 100%-át, azaz 5 500 000,- Ft-ot finanszíroztak Európai Uniós forrásból a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. A megvalósítás 2012.08.01. és 2013.05.30. között zajlott és legkevesebb 5 évig fenn fogjuk tartani.


Iskolánk a „Tudásdepó – Expressz” című pályázati projekten Európai Uniós forrásból 5 500 000,- Ft-ot nyert. Célunk egy napjaink tudásalapú társadalmi igényeit kiszolgáló, modern eszközökre épülő, forrásközpont típusú könyvtár megteremtése volt. Ennek érdekében létrehoztuk a könyvtár honlapját és egy interneten elérhető online katalógust, melynek segítségével a diákok és a tanárok bárhonnan elérhetik a könyvtár adatbázisát, információt szerezhetnek a könyvtár állományáról, a kölcsönzésük alakulásáról. Bővítettük a könyvtári szolgáltatások körét, hogy a használók mind teljesebb körű igényeit ki tudjuk elégíteni, illetve modernizáltuk a könyvtár informatikai eszközállományát. Célunk volt az is, hogy még színvonalasabbá tegyük a könyvtári órákat, hogy jobban erősödjön az iskolai könyvtárunk pedagógiai szerepvállalása. Úgy véljük ennek feltételeit sikerült megteremteni. Iskolánkban több fogyatékkal élő (testi, beszédfogyatékos, autista és sajátos nevelési igényű) diák tanul. A jövőben szeretnénk kiemelt figyelmet fordítani rájuk és ezért beszereztük a fejlesztési programokhoz szükséges eszközöket. Intézményünk tanulói létszáma az általános tendenciákkal ellentétben növekszik. Ugyanakkor azt is érzékeljük, hogy a tanulóink nagy része szerényebb anyagi hátteret biztosító környezetből kerül iskolánkba. Ezen tanulók tudásának fejlesztéséhez, az esélyegyenlőség biztosításához kívántunk hozzájárulni a projekt által finanszírozott eszközfejlesztéssel.

Nyíregyháza, 2013. 5.30.

Szent Imre Katolikus Gimnázium,
ÁLtalános Iskola, Kollégium és Óvoda
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.
email:  info@sztimre-nyh.sulinet.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu