Nagyböjti lelki nap a Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

Forog a világ, de áll a kereszt!” (Szt. Ágoston)Hosszú évek óta hagyomány iskolánkban a nagyböjti lelki nap. Mit is takar e két szó: lelki nap? A gyerekeknek azt jelenti, hogy nincs felelés, dolgozatírás, csupa új és érdekes dologról hallanak, beszélgetnek. Lelkileg feltöltődve mennek haza a tavaszi szünetre és így várhatják a húsvétot. Többet jelent ez minden tanulónk számára, mintha csak a tavaszi nagytakarítást tapasztalná meg otthon, vagy azt gondolná, hogy a nyuszit és a locsolkodó pénzt ünnepeljük. A lélek rendje nekünk, keresztényeknek sokkal fontosabb. A lelki nap a szentimrések számára mindig egy kis megállást, Istenre figyelést, hitben való megerősödést jelent.

A közös szentmise után a húsvétra hangolódás jegyében Jézus kereszthalálára emlékeztünk a 3.b osztály által megjelenített passiójátékban. A szenvedéstörténetben a tanulók megelevenítették a keresztút történéseit az utolsó vacsorától Pilátus halálos ítéletén át Jézus feltámadásáig. Az idei passiójáték diákszereplői az amatőr színjátszás csodájával leptek meg minket. Megindító és katartikus élmény volt, melyben nemcsak a szenvedést láttuk, hanem a szenvedés általi megváltást, a hitben való megszépülést is megélhettük.

Időt kaptunk a cikázó gondolatok és a lélek lecsendesítésére. A moldvai, gyimesi, csángó énekek és a szenvedéstörténet mondanivalója együttesen, egymás hatását felerősítve adták meg a lehetőséget mindannyiunknak, hogy utat engedjen a felesleges terhek elengedésének, valamint a felszabadító, megújító megtisztulás megtapasztalásának.

Ahogyan lelki vezetőnk, Bákonyi János atya köszönetet kifejező szavaiban megfogalmazta, a passiójáték érzékeinkre hatva tett érzékennyé a szenvedéstörténet drámaisága iránt.

Tisztánlátásunkat erősíti Krisztus áldozatára, a hangok sokfélesége pedig ráhangol minket a feltámadás misztériumára: a talpig fehér ruhában táncoló kislányok dobbanó lábai, a fémes kalapácsütések által kiváltott döbbenet, a népdalok és archaikus népi imádságok gyönyörű dallamai megindítanak minket a húsvét megélésére.

Ahogy a telet megtörő tavasz, úgy a böjtöt lezáró húsvét előrevetíti a megtisztulás és újrakezdés időszakát”.

Azt gondolom, hogy hitet adni mi emberek nem tudunk, azt csak Isten tud, de hit felé el tudjuk vezetni tanítványainkat. A passiójáték közelebb hozta számunkra, és tanulóink számára azt a hosszú várakozás utáni eseményt, mely keresztény mivoltunk évezredes fundamentuma.

Hubainé Orosz Szilvia tanítónő

 

vissza