Iskolánk történetéből

     Iskolánk szellemi jogelődje, a Királyi Katolikus Főgimnázium 1921. szeptember 1-jén nyílt meg a Kótaji út (ma Vasvári Pál utca) 16. szám alatt. (Ma a Vásárhelyi Pál Vízügyi és Építőipari Szakközépiskola).
     A vidéki tanulók számára 1931-ben nyitotta meg kapuit az Érseki Szent Imre Fiúinternátus a Széchenyi utcán, a mai Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző és Speciális Szakképző Iskolája és Kollégiuma helyén, ahol sokáig a Zalka Máté Középiskolai Kollégium állt.
     A gimnáziumból olyan országosan ismert és elismert kiváló tanítványok kerültek ki, mint dr. Antalóczy Zoltán, dr. Dohanics Sándor, Hársfalvi Péter, dr. Kállay Kristóf, dr. Kállay Miklós, dr. Kartal /Kralovánszki/ Ernő, dr. Ubrizsy Gábor, Vásárhelyi László, Zenthe Ferenc és még sokan mások.
     A rendszerváltás után dr. Váradi József kanonok, később pápai prelátus, püspöki helynök kitartó fáradozása eredményeként 1992. március 30-án megszületett a szerződés az Egyház és az önkormányzat között, amely szerint a 15. Sz. Jósa András Általános Iskolát kapta meg az Egyház csereingatlanként. Az általános iskolának minden tanévben két-két tantermet kellett átadnia a gimnáziumnak, de már 1995-re az egész iskola az Egyház tulajdonába került. Az Egri Főegyházmegyei Hatóság fenntartónak a Szent Antal plébániát és annak plébánosát, Kis István kanonok urat nevezte ki. Az ő fáradozásának köszönhetően 1992 szeptemberében ténylegesen újraindulhatott az oktatás-nevelés. Ekkor két párhuzamos osztály nyílt a négyosztályos képzési formában. 1995-ben iskoláztuk be első nyolcosztályos gimnáziumi osztályunkat a két négyosztályos mellett, s a 2002/2003-as tanévben már 16 osztállyal működött iskolánk. 2004. szeptemberében nyelvi előkészítő osztályt indítottunk, így már 17 gimnáziumi osztályunk volt. 2007 őszén az általános iskolai képzés is beindult egy első osztállyal. 2009 szeptemberétől az első osztályok 2 párhuzamos osztállyal indulnak. A 2011/12-es tanévtől elindult az általános iskolai felső tagozat is egy ötödik osztállyal. Felmenő rendszerben az osztályok folyamatos bővülésével 28 osztályra bővül iskolánk a 2015-ös tanévre.