Pedagógiai hitvallásunk

 

"Csak feltétel nélküli szeretetben elfogadva, a személyes példa vonzásában, az abszolút értékek erõterébe helyezve növekedhet az ember." Bosco Szent János hármas követelménye szerint szeretnénk formálni magunkat és tanítványainkat a tiszta szeretetre, a krisztusi életre, az örök értékek szolgálatára.

Valljuk, hogy az erények és az igazi tudomány nem választható szét. Az iskola csak akkor tölti be hivatását, ha képessé teszi neveltjeit arra, hogy ismereteiket a jó és az igaz szolgálatába állítsák, mert az erkölcsi értékekkel szembehelyezkedõ tudás rövidlejáratú, életellenes, s végül a pusztulásba visz.